Willy Smedsvig

Stor aktivitet langs Indre kai under de årlige ryddeaksjonene.

Norges største undervannsdugnad fortsetter