Vold mot tjenestemann

Vold, bortvisninger og skadeverk