Vold i nære relasjoner

LOKALE KAMPANJEFRONTER:  Hilde S. Plassen (til v.) og Evy Fjeldheim.

På offensiven for å stoppe familievold

TVH+