Viserektor

VISEREKTOR: I forbindelse med høgskolefusjonen er Knut Steinar Engelsen ansatt som ny viserektor ved HSH. Foto: Høgskolen Stord/Haugesund.

Blir første viserektor på HSH

TVH+