Vinglete kjøring

Kjørte vinglete – mistet førerretten