Torvastad bu- og behandlingsheim

FIKK KLPP: Frisørene ble godt tatt i mot på sykehjemmet. Foto: Spektrum Frisør/Facebook.

Tok frisøren til sykehjemmet

TVH+