Tor Inge henriksen

Brannstasjonen 2015_9

Fornyet samarbeidsavtale

TVH+
Tor-Inge Henriksen vil ikke kommentere et internt anliggende på Karmøy. Brannsjefen i Haugesund vil uansett samarbeide med resten av regionen for å ivareta de kravene som staten kommer med når det gjelder økte krav til kompetanse og utdanning, økte krav til ledelse og beredskapstjenester.

Positiv til brann-IKS, taus om Karmøy

TVH+