Toalettet

Høytidelig gjenåpning foran formannskapet i dag.

Oppgradert toalett – 24 år etter Kongebesøket

TVH+