Tjøsvoll

Her på Tostemmen boligområde på Tjøsvoll Øst skal Garvik-gruppen og Mesterhus bygge 30 nye boenheter, forteller Garviks salgssjef Fredrik Skare (tv) og daglig leder Gabriel Garvik.

Bygger 30 boliger på Tjøsvoll

TVH+