Thina saltvedt

Oljeanalytiker Thina Saltvedt

Oljeprisen stiger igjen

TVH+
Skjermdump www.dn.no.

Lågaste oljepris sidan finanskrisa i 2008

TVH+
FOTO: TVH

Mot nytt botnnivå i olja

TVH+