The sun

Foto: Leonid Mamchenkov/Creative Commons, flickr

– For seksuelt å kysse borna på munnen