Symbol på dører

TAPEBIT: Politiet er interessert i all form for merking, og ber publikum om å melde fra dersom de ser noe mistenkelig. Foto: Politiet

Ser du dette må du kontakte politiet

TVH+