Sykkelfelt

Foto: Tor Håkon Thomassen

«Et gledelig sykkelfelt i Skjoldaveien»