Sveising

Trenar Leif Ottar Heimro (t.v.) og Alf Sundal (t.h.). Foto: Privat.

Beste nordiske sveisar

TVH+