Sveio lensmannskontor

NÅ MÅ OGSÅ DENNE LENSMANNEN PAKKE SAMMEN: Imorgen er det stopp – da er lensmannskontoret i Sveio nedlagt.

– Folket føler kanskje at nærheten til politiet nå blir svekket

TVH+