Styret

Styret i Helse Fonna er meget fornøyd med framdriften i byggeprosjektet.

Satser på statsbudsjettet i 2018

TVH+