Styret i Helse Fonna

Styret i Helse Fonna ble orientert om endringene i Lov om pasient- og brukerrettigheter på styremøtet fredag morgen.

Sykehuset må svare innen 10 dager

TVH+