Styre

DET NYE STYRET: Fra venstre: Leiv Helge Kaldheim (styreleder), Tore Lillenes (nestleder), Trygve Nygaard (varamedlem), Ove Gabrielsen, Synnøve Haftorsen Brakstad og Anne Elisabeth Askeland (styremedlemmer). Nils Halvor Berge var ikke til stede da bildet ble tatt.

Det nye styret i FK Haugesund

skjermbilde-2016-11-08-kl-11-12-43

Tilbake der det hele startet

Haugesund sjukehus

Har fullt fokus på vald og truslar