Stortingsnominasjon

arkivfoto

Høie topper, Stensland på 3. plass

TVH+