Storkontrakt

Bilde: Norwater «NWS8-360» som skal leveres 2 av til norsk brønnbåt i april. Anleggene produserer totalt 720,000 liter ferskvann pr døgn.

Gjør vann til vinn

TVH+