Stølen

Svein Erik Indbjo

Stølen blir hjem til 60 asylsøkere

TVH+