Sigmund Fosse

DE ANSVARLIGE FOR FAGSKOLENE I AOF HAUGALAND: Daglig leder Sigmund Fosse, fagskoleansvarlig kompetanserådgiver Margrete Meidel Ramsdal og kvalitets og utviklingsansvarlig fagskole Edel J. Rosvold er klar til å ta imot nye fagskolestudenter. Foto: AOF

Jubelen i taket hos AOF Haugaland

TVH+