Sensitiv informasjon

Brevet, i sensurert utgave. Foto: Marius A. Haugen.

Helse Fonna feilsendte svært sensitive pasientopplysninger

TVH+