Sauda mottak

Foto: Kristian Risanger

Asylsøkere på ski for første gang

TVH+