Sandy Maroun

HOLDT FOREDRAG: Sandy Maroun fra Libanon-kontoret til Redd Barna holdt foredrag.

Ga innblikk i barns opplevelser på flukt

TVH+