Samferdselsmnisteren

BREVET TIL STATSRÅDEN: Her er brevet som er stilet til samferdselsministere med krav om at prosjektet Seljestad-Røldal blir forsert. Disse ønsker fortgang i arbeidet med en vintersikker E134: Fra venstre Tormod Karlsen (Haugaland Vekst), Egil Severeide (HN), rådgiver Odd Henry Dahle og Børge Skårdal (Haukelivegen AS).

Vil bygge Seljestad-tunnelen tidligere

TVH+