Rusmiddelavhengoge

FIKK JULEGAVER SOM SKAL VARMER ANDRE:  f.v. Roy Tørring (Frelsesarmeen Rusomsorg), Rune Hollekim (T3), adm. banksjef Bente Haraldson Syre og Monika Nerheim (Kirkens Bymisjon)

Manglet penger for å hjelpe flere, fikk 20.000 kroner

TVH+