Rogaland fylkskommune

Storsalen på Bleikmyr bydelshus skal nå bygges om for å dekke funksjonen som livssynsnøytralt seremonirom i Haugesund.

Haugesund får livssynsnøytralt seremonirom

TVH+