Rogaland Fylkesting

SKULDER TIL SKULDER: Haugesunds ordfører Arne-Christian Mohn og fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal er enige om at noen av forslagene som Haugalandskommunene har fremmet vil undergrave hensikten med regional plan. Foto: Terje Emil Johannessen

Haugesund uenig med naboene

TVH+