RFK

Arvid Nesse, daglig leder i Metcentre på Karmøy, har bygget opp et bredt internasjonalt nettverk blant offshore vind-bedrifter. Nå er videre virksomhet finansiert.  Foto: TEJ

Metcentre på Karmøy sikret finansiering

TVH+

Mulighetsarena for alle arbeidsledige

TVH+