Revidert statbudsjett

MENER DET VAR PÅ HØY TID: Egil Severeide mener de ekstra midlene kommer seint men godt.

–Sent, men godt!

Arne_Mohn

-Breidablik skole kan pusses opp

Arve Kambe

Haugesund får 15,2 millioner kroner