Renseri

SLUTT FOR GAMMELT RENSERI: Flotmyrgt. 110 skal erstattes med et moderne leilighetsbygg. Rådmannen vil ha en moderat utnyttelse av eiendommen.

Holder igjen på utnyttelsen

TVH+