Reguleringsplan Hollenderhaugen

Arkitektens opprinnelige illustrasjon av planlagt bebyggelse sett fra sørvest. Antallet blokker sør for Leitevegen er kuttet fra fire til tre; det er foretatt tilpasninger opp mot det forhenværende HIL-huset og tegnet helt ny bebyggelse bak tribuneanlegget.

Demper ned boligprosjekt ved stadion

TVH+