Regulering

FULL STOPP: Her stanser gang- og sykkelvegen på vestsiden av Skeisvatnet i dag. Arkvifoto

Mot løsning for ”Skeisvatnet Rundt”

TVH+