Regional- og kulturutvalget

Arvid Nesse, daglig leder i Metcentre på Karmøy, har bygget opp et bredt internasjonalt nettverk blant offshore vind-bedrifter. Nå er videre virksomhet finansiert.  Foto: TEJ

Metcentre på Karmøy sikret finansiering

TVH+

To fra nordfylket fikk kulturstøtte

TVH+
Foto: Haugesund Teater

Flere kulturkroner til eldre vedtatt

TVH+
Storsalen på Bleikmyr bydelshus skal nå bygges om for å dekke funksjonen som livssynsnøytralt seremonirom i Haugesund.

Haugesund får livssynsnøytralt seremonirom

TVH+