Rederiforening

Administrerende direktør Jan Fredrik Meling i Eidesvik. Foto: Marius A. Haugen

Bygger skip for 14,55 milliarder kroner

TVH+