Redaktørskifte

Jan Tore Hamnøy, Arnstein Olaisen, Einar Tho

Hvem blir ny redaktør i Haugesunds Avis?

TVH+