Rådmannen

Dialogmøte_NETT

Uenighet i bransjen om skjenking

TVH+
FKH Haukås

Kritiske til rådmannens prioriteringer

TVH+
Kommunaldirektør Sissel Hynne i rådmannstaben gikk gjennom notatet som er laget om politikernes handlingsalternativer i sykehjemssaken. Bak sitter saksbehandler Leif Birkeland og bakerst kommunaldirektør John Arne Ulland.

Dobbeltrom: Tøffe tak om vedtak skal endres

TVH+