President

0711_usa

Steen: Jeg har amerikansk kone