Planter

Rhododendron angrepet av er soppsykdom. Foto: Mattilsynet.

Disse plantene er tillatt å ta med fra utlandet

TVH+