Peppar

Peppar skal i morgen lansere sangen spesialskrevet til julemarkedet og øver her på dansen.

Peppar er julemarkedet sin nye maskot

TVH+
Peppar skal i morgen lansere sangen spesialskrevet til julemarkedet og øver her på dansen.

Peppar er den nye maskoten til julemarkedet

TVH+