Pappaperm

Illustrasjonsbilde: Pappaperm.  I vår region er det Suldal-fedrene som er flinkest å ta ut kvoten.

Flest Suldal-fedre tar ut kvoten

TVH+
image_633

Kvinnene kommer

TVH+