Ove Njå

Rogfast-Bokn.-Mot-tunnnelen-ved-Laupland

Rogaland satser på tunnelberedskap