Olav Hagen

Kirkevalget 14. september 2009. Linn Amalie Ødegård (18) legger stemmeseddelen i valgurnen på Grav skole i Bærum. I bakrunnen valgmedarbeiderne Liv S. Christiansen og Else M. Skog.

Kirken: – Bruk stemmeretten din

TVH+