Nordbygdene

Slik ser området Førland - Saltveit ut i dag.

Her kan det komme 300 nye boliger