Nekter å reise

Bussen ventet på asylsøkerne som ikke ville reise fra Tysvær i går. 
Foto: Knut Netland

Asylsøkere nekter å reise