Nedbrenning

250412_com_brann1

Brant ned til grunn