Murras

Politiet har sperret av området.

Evakuerte bolig etter mur-ras