Mopedist

Veltet ved Bytunet

TRAFIKKUHELL: En mopedist veltet i rundkjøringen like ved Haugesunds Avis mandag morgen. Foto: Vidar Jenssen

Mopedist (17) forslått etter trafikkuhell