Melkebil

Fra venstre: Einar Høyvik, Solveig Høyvik, Lars Falkeid og Gunnhild Haukås.

Nå er det slutt for «Melke-Lars»